zomtd

Členovia združenia

Bela    Dolná Tižina Gbeľany Kotrčina Lúčka Krasňany Lutiše Lysica Mojš Nededza Nezbudská Lúčka Stráňavy Stráža strecno.jpg Teplička nad Váhom Terchová Varín Zázrivá

POH logo

naturpack1

kompostovanie 2

kompostovanie 1

euro net

mastd

obnovadediny

Projekty EÚ

Kohézny fond

Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmet je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov.

Názov projektu:
Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí MTD
Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov.

Kontrahovaná výška NFP: 165 203,10 EUR
Webové sídlo RO: www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO: www.sazp.sk
Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk


Oficiálny dokument - tu.