zomtd

Členovia združenia

Bela    Dolná Tižina Gbeľany Kotrčina Lúčka Krasňany Lutiše Lysica Mojš Nededza Nezbudská Lúčka Stráňavy Stráža strecno.jpg Teplička nad Váhom Terchová Varín Zázrivá

POH logo

naturpack1

kompostovanie 2

kompostovanie 1

euro net

mastd

obnovadediny

Projekty EÚ

Mikroprojekt: Poznávajme CHKO Beskydy a NP Malá Fatra

Beneficient projektu je Mikroregión obcí Povodia Stonávky, partnerom tohto projektu je Združenie obcí Mikroregiónu Terchovská dolina.

Predmetom projektu je letný náučný tábor, ktorý sa uskutoční v Chránenej krajinnej oblasti Beskydy v dňoch 22.-26. júla 2013 v obci Komorní Lhotka a v Národnom parku Malá Fatra v dňoch 12.-16. augusta 2013 v obci Strečno. Projekt je zameraný na prehlbovanie spolupráce aj na úrovni ZŠ. Aby deti a mládež ZŠ Mikroregiónu Povodia Stonávky a Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina spoznávali kultúru, tradície, odlišnosť územia z hľadiska prírodného dedičstva a pamiatok, získavali nové informácie o prírode, zvieratách a histórií územia, aby sa deti vzájomne spoznávali, vytvárali nové kontakty a prekonávali jazykovú bariéru.

List - Nech žijú prázdniny
Informácie o projekte
Fotogaléria 1
Fotogaléria 2

czsk1 beskydy2