zomtd

Členovia združenia

Bela    Dolná Tižina Gbeľany Kotrčina Lúčka Krasňany Lutiše Lysica Mojš Nededza Nezbudská Lúčka Stráňavy Stráža strecno.jpg Teplička nad Váhom Terchová Varín Zázrivá

POH logo

naturpack1

kompostovanie 2

kompostovanie 1

euro net

mastd

obnovadediny

Odborná exkurzia Sdružení povodia Stonávky

zomtdV dňoch 7. a 8. júna 2018 do Mikroregiónu Terchovská dolina zavítali partneri, starostovia zo Sdružení obcí povodia Stonávky. Pracovné rokovania a odborná exkurzia boli zamerané na problematiku rozvoja obcí, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ. Súčasťou programu bola aj návšteva vo výrobnom závode KIA Motors Slovakia s.r.o., ktorý v súčasnosti pokrýva takmer 54% európskeho dopytu. V závode sa vyrába Sportage crossover SUV, Venga compact MPV a modely rodiny cee´d.

Ďalšou zástavkou bola obec Teplička nad Váhom, kde naši partneri zažili kus histórie pod odborným výkladom p. Kozánkovej v kostole sv. Martina a Loretánskej kaplnke s ostatkami Žofie Bosniakovej. Veľkým prínosom pre nich bola ukážka polopodzemného systému zberu a vývozu odpadov na separovaný odpad, konkrétne na plast, sklo, papier, kovy, tetrapaky, ktoré obec vybudovala z vlastných zdrojov. Kapacita jedného polopodzemného kontajnera je 5m3 odpadu, informovala Ing. Beata Kasajová, prednostka OcÚ.

V obci Nededza starostov zo Sdružení obcí Povodia Stonávky privítal PhDr. Peter Vajda, starosta obce, predseda Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina, ktorí sa podelil o skúsenosti pri implementácii projektov podporených z vlastných zdrojov a zo zdrojov EÚ.

Ďalej absolvovali prehliadku obce Terchová s p. Jozefom Dávidikom, starostom obce Terchová, prehodnotili doterajšiu spoluprácu pri realizovaní projektov cezhraničnej spolupráce - projekt rozhľadňa, Terchovské srdce a rozvoj cestovného ruchu v obci. V obci Terchová mali možnosť načerpať energiu výstupom na vrch Chleb s výhľadom na malebnú prírodnú scenériu obce a okolie. Odborná exkurzia umožnila získať poznatky o úspešne zrealizovaných projektoch ako príkladoch dobrej praxe, zabezpečila výmenu skúsenosti s implementáciou a ponúkla príležitosti na budúcu spoluprácu. 

Fotografie z akcie nájdete tu.